HOME»Badania Ewaluacyjne

Szczegółowe badania ewaluacyjne – PAESP

Szukasz profesjonalnej obsługi w zakresie badań ewaluacyjnych? Potrzebujesz rzetelnie ocenić dany projekt, jego rezultaty oraz poziom zrealizowanych celów? Jesteśmy profesjonalną i doświadczoną firmą, która zajmuje się ewaluacją przedsięwzięć z każdej dziedziny. Zapoznaj się z naszą ofertą już teraz!

Co to jest ewaluacja

Jak prawidłowo zdefiniować ewaluację? Można ją nazwać odpowiednio zorganizowanym procesem zorientowanym na badanie ściśle wskazanych kryteriów. W jego ramach analizie poddaje się np. określone zagadnienia tematyczne, postęp w realizacji wstępnych założeń, metody wykonania inwestycji, a także różnego rodzaju dokumentację, przedsięwzięcia, programy czy ich poszczególne elementy.

Celem czynności ewaluacyjnych jest pozyskanie danych istotnych z punktu widzenia zarządzania strategicznego i podejmowania kluczowych decyzji na temat prowadzonego czy już wykonanego w całości przedsięwzięcia. Na ich podstawie możliwe staje się rzetelne badanie np. skuteczności osób, metod czy podmiotów realizujących określoną inwestycję. Informacje dostarczane przez Polską Agencję Ewaluacji Sektora Publicznego zwiększają wiedzę na temat projektu i mogą być z powodzeniem wykorzystane do jego usprawnienia.

Badania ewaluacyjne - PAESP

Zachęcamy do zlecania badań ewaluacyjnych każdemu, kto chce sprawdzić, czy w ramach danej inicjatywy udało się zrealizować początkowe założenia, a także jakie obszary i w jakim stopniu wymagają jeszcze usprawnienia. Zapewniamy precyzję, staranność i profesjonalizm świadczonych usług oraz przyjazną obsługę od początku do końca współpracy z naszą agencją! Wykonywaliśmy je już setki razy dla bardzo różnorodnych klientów, dlatego jesteśmy przekonani, że możemy zagwarantować fachowe wsparcie na najwyższym możliwym poziomie.

Jaki jest cel badań ewaluacyjnych?

We współczesnej gospodarce opartej o wiedzę oraz przepływ informacji znaczenie ewaluacji z każdym dniem wzrasta. W języku naukowym jest to systematyczny proces, którego nadrzędnym celem jest uzyskanie oceny jakości oraz wartości przedmiotu wykonywanych czynności. W praktyce każde badanie ewaluacyjne dąży do uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy konkretny projekt osiągnął ustalone wcześniej założenia? W ramach przeprowadzanego przez nas procesu badawczego pozyskujemy wszelkie niezbędne dane, które mogą pomóc w rzetelnym wartościowaniu danego przedsięwzięcia.

Dzięki prawidłowo zaplanowane i właściwie przeprowadzone badanie ewaluacyjne pozwala:

  • poznać mechanizmy funkcjonowania danego programu lub instytucji;
  • polepszyć sposoby zarządzania nim;
  • zidentyfikować słabe oraz mocne strony;
  • ulepszyć projekt;
  • dokonać diagnozy problemów oraz wyzwań;
  • wskazać przewidywane kierunki rozwoju. 

Ewaluacja pomaga określić stopień zgodności rezultatów z wstępnymi założeniami, a także efektywność w kontekście celów założonych na początku.

Na czym polega ewaluacja?

Realizowanie całego procesu określanego jako ewaluacja, którym profesjonalnie zajmuje się nasza agencja na zlecenie klientów, polega głównie na zbieraniu informacji na różne sposoby. Na wstępie jednak należy wytypować podstawowe elementy, które umożliwiają przeprowadzenie rzetelnych badań ewaluacyjnych. Do takich składowych należą:

  • przedmiot – kogo i co chcemy badać;
  • sposób – jakie metody, techniki i narzędzia zastosujemy;
  • zasoby – kadrowe, czasowe czy finansowe.

Dane można pozyskiwać np. poprzez weryfikację dokumentów, ankiety, wywiady indywidualne czy też zogniskowane wywiady grupowe, czyli tzw. badania focusowe. Równie popularną metodą są różne rodzaje obserwacji. Tak otrzymany zestaw informacji zostaje następnie poddany szczegółowej analizie. Może być przeprowadzana w sposób ilościowy lub jakościowy – w zależności od potrzeb. Opracowanie wyników przeprowadzonych w prawidłowy sposób badań ewaluacyjnych pozwala uwypuklić zależności, prawidłowości oraz korelacje, na podstawie których można wysnuć wnioski. Na sam koniec sporządzany jest raport, będący syntetycznym opisem otrzymanych konkluzji. Na jego podstawie sporządza się szereg rekomendacji dotyczących sugerowanego, przyszłego kierunku rozwoju projektu, a także modelu działań. Warto zwrócić uwagę, że w zakres ewaluacji nie wchodzą tzw. badania marketingowe, których przedmiotem są preferencje klientów.

Ewaluacja projektów

Co nas wyróżnia naszą agencję badań ewaluacyjnych?

Nasze wieloletnie doświadczenie w ewaluacji pozwala skutecznie diagnozować problemy oraz wskazywać ich rozwiązania. Wykrywamy słabe strony, używamy odpowiedniej metodologii, utrwalamy dobre rozwiązania i sprawdzone praktyki. Oferowane przez nas badania ewaluacyjne są profesjonalne oraz przygotowywane w merytoryczny sposób, aby ścisłe oraz logiczne powiązania pomiędzy ich etapami mogły zostać zachowane. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług już teraz – w razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu. Pozostajemy do dyspozycji niezależnie od specyfiki, przedmiotu, zakresu i skali zaawansowania prac badawczych związanych z ewaluacją – zapraszamy do kontaktu!