Polska Agencja Ewaluacji
Sektora Publicznego S.A.

Polska agencja ewaluacji sektora publicznego

Na czym polegają nasze usługi? Celem Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego jest pozyskiwanie informacji pozwalających na badanie zgodności efektów publicznych przedsięwzięć z ich założeniami. Odpowiadamy za zdobywanie danych, które służą do analizy skutków działań podejmowanych przez instytucje rządowe i samorządowe w ramach prowadzonych przez nie programów czy inwestycji. Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak np. własne, w pełni wyposażone studio CATI, które zapewniają precyzję wszystkich czynności ewaluacyjnych, a co za tym idzie – rzetelność i wiarygodność pozyskiwanych informacji.

Badania ewaluacyjne - Szeroki zakres usług

Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz klientów instytucjonalnych z całej Polski. Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami niezależnie od specyfiki i skali prowadzonych przez nie przedsięwzięć. Realizujemy dowolnego rodzaju badanie ewaluacyjne na zlecenie zarówno najmniejszych jednostek samorządowych, jak i największych urzędów centralnych. Dysponujemy niezbędnym wyposażeniem, które pozwala na wydajne, dokładne i staranne zbieranych danych potrzebnych do prowadzonych analiz. Trzon Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego stanowią zaś wysoko wykwalifikowani praktycy z ogromną wiedzą, którzy od lat zajmują się swoją specjalizacją.

W ramach świadczonych usług posługujemy się zarówno badaniami ilościowymi, jak i jakościowymi. Jako agencja ewaluacji poznajemy opinie respondentów zainteresowanych danym tematem i sięgamy po dokumenty strategiczne, takie jak wstępne plany, strategie rozwoju, programy rewitalizacji czy strategiczne oceny, które dokładnie analizujemy i porównujemy ze stanem obecnym. Na każdym etapie realizacji zlecenia Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego pozostaje do dyspozycji klienta i przekazuje wszelkie potrzebne informacje. Zapraszamy do współpracy podmioty, które poszukują wiarygodnego i profesjonalnego partnera z myślą o usprawnieniu swojego funkcjonowania.

240

ewaluacji

w których w ciągu ostatnich 5 lat brali udział nasi pracownicy i współpracownicy

70

ewaluacji programowych

o charakterze ex-ante, mid-term, ex-post

badanie ewaluacyjne logo

Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego S. A. powstała w wyniku identyfikacji potrzeby rynkowej funkcjonowania jednostki badawczej wyspecjalizowanej w prowadzeniu ewaluacji krajowych i regionalnych programów unijnych na terytorium Polski.

Skupiamy w ramach Agencji ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu ewaluacji największych programów unijnych w Polsce, pracowników naukowych z większości publicznych uczelni w Polsce, a także byłych pracowników departamentów merytorycznych Urzędów Marszałkowskich i Ministerstw, odpowiedzialnych za planowanie, wdrożenie, rozliczanie i ewaluację projektów unijnych.

Oferta

Badania ewaluacyjne

ex-ante, on-going, mid-term, ex-post

Projekty badawcze

Przygotowanie metodologii badawczej, gromadzenie danych, opracowanie i analiza statystyczna

Dokumenty strategiczne

Strategie rozwoju, promocji, gminne programy rewitalizacji

Badania ilościowe i jakościowe

Zarówno na potrzeby realizowanych projektów jak i na zlecenie klientów zewnętrznych

Studio CATI

Jako jeden z nielicznych podmiotów specjalizujących się w ewaluacji programów unijnych możemy pochwalić się posiadaniem własnego studia CATI. Dzięki temu wszystkie prowadzone badania nie są zlecane podwykonawcom, co ma znaczący wpływ w kontekście ochrony danych osobowych beneficjentów i uczestników projektów.

Nasze studio CATI posiada 12 odrębnych stanowisk dostosowanych zarówno do prowadzenia badań ilościowych, jak i jakościowych. Zatrudnieni w studiu ankieterzy i moderatorzy charakteryzują się wieloletnim doświadczaniem w prowadzeniu badań.

Nasza Rada Nadzorcza składa się z wybitnych ekspertów
posiadających wieloletnie doświadczenie akademickie oraz branżowe. 

Prof.  zw. dr. hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Dr. hab. Joanna Hołub-Iwan

Dr. hab. Sylwia Pangsy-Kania

Kontakt

Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego Spółka Akcyjna

Siedziba: Budynek Warsaw Trade Tower

Ul. Chłodna 51, 36 piętro

00-867 Warszawa

E-mail: biuro@paesp.pl

Tel: 608 349 379

NIP: 5272992521
 
KRS: 0000956863, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
REGON: 521418242
 
Numer rachunku bankowego: 81 1240 1268 1111 0011 1033 3136

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN (w całości wpłacony)